Systemy bezpieczeństwa i monitoring

System bezpieczeństwa to instalacje wraz z urządzeniami służące do zabezpieczeniu danego obiektu przed włamaniem (system alarmu włamania) lub pożarem (system przeciwpożarowy).

Główne elementy systemu bezpieczeństwa:

  • centrala alarmowa  wyposażona w układ sterujący całym systemem,
  • czujniki i detektory
  • sygnalizatory (urządzenia akustyczne lub akustyczno-optyczne sygnalizujące zadziałanie systemów alarmowego - alarm, sabotaż itp.)
  • moduł GSM (przekazuje informacje na temat systemu - alarm, załączenie/wyłączenie czuwania - za pomocą sieci komórkowej GSM)
  • radiopowiadomienie (urządzenie przekazujące informacje na temat systemu - alarm, załączenie/wyłączenie czuwania - na odległość do kilkunastu kilometrów, za pomocą fal radiowych)
  • radiolinia (nadajnik z pilotami umożliwiającymi załączenie/wyłączenie czuwania, wyzwolenie opóźnienia na wejście do obiektu, wyzwolenia alarmu napadowego)
  • blokady (urządzenia uniemożliwiające kradzież, dostęp lub ucieczkę)